Ett beslut

Du har tagit ett beslut Ett beslut som påverkar oss båda Oss båda som i ett vi Ett

Läs mer