Styvflickvän- metamor- vän – Vad är relationen till min partners andra relationer?
Har man en rättighet till en relation eller ska man hålla sig på sin kant och inte blanda sig?

Själv uppskattar jag om det finns en kontakt, en möjlighet att alla träffas och kan umgås. Kan vara att man bokat något eller bara råkar vara på samma ställe. Men det är inget jag tar för givet. Det är en person som min partner har valt och som har valt honom, mig får man på köpet.

Som partner till min partner har man rätt att välja vilken typ av relation man önskar med mig. Som primär partner anser jag också att man ska försöka underlätta för den som kanske inte har samma förbehåll att röra sig med som en själv har då den monogama normen är stark, Till exempel samhällets förväntningar på vem man håller handen med eller sitter bredvid.

Som primär partner har man även en stor möjlighet att påverka en relation och det bör ske med stor integritet. Omedveten, eller väldigt medveten, du är i en maktposition som primär där du kan höja och sänka en relation genom responsen du ger och hur man underlättar för varandra. Denna makt eller möjlighet ska man tänka över mer än en gång innan man väljer att nyttja, det kommer resultera i val för alla inblandade. Men observera att makten är inte samma som att ha en åsikt, ett önskemål, man måste inte vara bekväm med alla relationer och beroende på basrelationens struktur hanteras det.

Påminnelse till er primära där ute

Det är inte er relation att bedöma

samhörighet som finns i vår relation kan även innebära att man vet en del om den andra parten som den personen inte själv har valt att dela med sig av på gott och ont. Denna typ av information måste man tänka på att hantera med respekt och omsorg. Precis som alla annan info man får i en relation ang vänner, kollegor, ekonomi, familj och så vidare. Men en information om en annan parterna är oftast intim på ett djupare plan, det kan handla om samlivet, att sist man träffades hände eller sades något man inte är bekväm med eller det kanske skedde något som var väldigt omvälvande och fint.

Samhörigheten som det ger tycker jag om, men den ställer krav på integritet och repekt för att allt kanske inte kan delas, den andra parten kanske inte önskar det och det måste respekteras. Men ska även vara medveten om att det kan delas detaljer från den egna relationen. Det kan vara allt från vad som hände i helgen till jag gillar inte när hen gör si eller så. Att vara den primära parten ställer krav på förstående och integritet.

Svartsjuka är lätt att fastna i, även om man endast ville höja den egna upplevelsen, gemenskapen eller relationen. Svartsjuka kan även komma utifrån att man inte litar på eller har kommunicerat tillräckligt kring något. Poly ställer ett krav på att kanske inte alltid vara i fokus som partner.