Shhh… Hör ni?
Inte?
Inte jag heller.
Tystnaden är total!

Inte höra!

Men om jag är tyst då?

Försvinner tystnaden då?

Omvandlas tystnaden till samtal?
Samtal till eko från tystnaden?
Samtal på grund av tystnaden?

Eller fortsätter tystnaden?

Inte prata!

Är tystnaden ett svar på saknaden?
Saknar tystnaden?
Tystar saknaden ekot?

Är tystnaden helt enkelt ett ointresse?

(Vill) Inte se!

Saknaden av ljud är fundamental!