Sex är sex

Sex är sex

Är det så? Är sex bara sex? Eller krävs det känslor för att kunna ha sex? Jag är väldigt splittrad i den frågan. Jag anser att sex är sex. Men jag kan bara älska med den jag har känslor för. Kan jag har sex med den jag älskar? Ja det kan jag! Men var går då gränsen...