Manlighet och Dominans

Manlighet och Dominans

Är Dominans och manlighet samma sak. Mitt direkta och spontana svar är “Nej!” Men en Dominant räknas ofta som manlig. Väldigt manlig till och med ibland. Varför blandar vi ihop de två begreppen? Är det manligt att vara Dominant? Ja, i min värld är det så. Men det...